Budoucnost ve znamení kontinuity

STÜKEN restrukturalizuje vedení spo-lečnosti

Rinteln, 1. července 2021 – Společnost STÜKEN, specialista na hlubokotažené díly, restrukturalizuje vedení společnosti. Po 27 letech odchází do důchodu jednatel Dr. Hubert Schmidt. Pod jeho taktovkou došlo nejen k rozvoji mateřského závodu v Rintelnu, ale i k internacionalizaci. Jeho nástupcem ve vedení společnosti bude Philipp Wohlert. Mluvčím vedení společnosti se stane dlouholetý jednatel a technický ředitel Dr. Uwe Krismann. Společně s Nilsem Petersohnem, jednatelem odpovědným za obchod a marketing, chce tato trojice pokračovat v úspěšně nastaveném kurzu posledních desetiletí.

STÜKEN je a zůstane rodinným podnikem. Tato zásada je ještě více zdůrazněna výše zmíněnou novou konstelací, jelikož Philipp Wohlert je pravnukem zakladatele společnosti Huberta Stükena.  „Co si pamatuji, tak vždy jsem se cítil s touto společností spjatý," popisuje Philipp Wohlert svou motivaci nastoupit do společnosti. „V nadcházejících desetiletích bych rád přispěl k udržení a dalšímu rozvoji společnosti STÜKEN jako rodinného podniku, a to i na mezinárodní úrovni. Naše globální postavení se závody v Evropě, Severní Americe a Číně je klíčové pro celosvětový úspěch. Mým osobním zájmem je, abychom v Rintelnu zůstali tím hnacím motorem inovací." Pan Wohlert vede ve společnosti již čtyři roky oddělení controllingu. Předtím několik let pracoval na různých pozicích u jedné z velkých strojírenských společností. Mezi jeho kompetence spadá oblast financí, nákupu, IT a lidských zdrojů. Na své pozici, kterou zastává od roku 2017, bude i nadále setrvávat Nils Petersohn, jehož zodpovědností je prodej a marketing.

Novým mluvčím vedení společnosti byl jmenován Dr. Uwe Krismann. Od roku 2008 vykonává funkci jednatele a technického ředitele a na svůj nový úkol se těší:  "STÜKEN se ohlíží za působivou 90letou historií rodinného podniku. Zákazníci oceňují nejen naše vynikající odborné znalosti v oblasti hlubokého tažení, ale i kvalitu. Společnost STÜKEN je v tomto směru úspěšná již řadu let. To však nelze považovat za samozřejmost. Pandemie COVID-19 ukázala, jak rychle mohou krize vzniknout a jaké jsou jejich následky." Pak je podle pana Krismanna nutné převzít odpovědnost a jednat rychle a flexibilně. A zachovat soudržnost v týmu STÜKEN. „ A jsou to právě tyto schopnosti a hodnoty, které nás odlišují. I v budoucnu budou stále naším měřítkem. Jako rodinný podnik uvažujeme dlouhodobě a zaměřujeme se na udržitelnost. Těší mě, že s novou zodpovědností budu ruku v ruce pomáhat určovat kurz, jakým se společnost v budoucnosti vydá. Vždyť před námi stojí velké výzvy, jako je transformace automobilového průmyslu, klimatické cíle a digitalizace. Chceme tyto problémy řešit s odhodláním a inovativními nápady, a tím si tak otevřít nové příležitosti.  Náš vstup do oblasti elektromobility a medicínské techniky, stejně jako zavedení výrobního systému 4.0 v naší centrále v Rintelnu, jsou již nyní průlomovými kroky. Naším cílem je vedoucí postavení v oblasti technologií a inovací. K tomu máme ty nejlepší předpoklady, a to naše schopné a odhodlané zaměstnance. Jsem na ně velmi hrdý. Je mi blízké psát s nimi další kapitoly úspěchu.“

"Průkopnický duch, podnikatelské vize a přesvědčení, že efektivní řešení vznikají nejlépe ve spolupráci - s takovým přístupem založil Hubert Stüken v roce 1931 svou společnost. Nové vedení se rovněž zasadí o další růst a zajištění pracovních míst," slibuje shodně trojice. 


Kontakt pro tisk

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Sandra Göhner-Baake, vedoucí marketingu
Telefon +49 5751 702 0
marketing@stueken.de

nils-petersohn-ceo-dr-uwe-krismann-philipp-wohlert-stueken-1