Inovativní technologie od společnosti STÜKEN: vícestupňové hluboké tažení titanu

Pokroková technologie vícestupňového tváření titanu za studena otevírá nové možnosti v oblasti medicínské techniky

Rinteln, 19. dubna 2018 – Doposud platilo, že hluboké tažení titanu funguje pouze v jednostupňovém procesu tváření za studena s příslušně malými hloubkami tažení. Společnost STÜKEN však vyvinula nový postup, jehož pomocí může být titan za studena tvářen i vícestupňově. Tato inovativní technologie otevírá zcela nové možnosti zejména pro oblast medicínské techniky.

V oblasti medicínské techniky je dnes titan téměř nepostradatelný, protože nabízí vysokou biokompatibilitu a je odolný vůči korozi při kontaktu s organickými kyselinami a roztoky chloridů. Hlubokotažené díly z titanu mohly být doposud vyráběny pouze jednostupňovým procesem tváření, což umožňovalo jen malé hloubky tažení, a tím i velmi omezené spektrum dílů. Často bylo také dosahováno jen nedostatečné přesnosti. Vícestupňové tváření za studena bylo v důsledku extrémního namáhání nástrojů nehospodárné.

Společnost STÜKEN vyvinula optimalizovaný postup, jehož pomocí lze titan za studena tvářet vícestupňově. Přináší to s sebou celou řadu výhod – zejména pro oblast lékařské techniky:

  • Vícestupňový proces hlubokého tažení umožňuje výrobu vysoce přesných dílů.
  • Inovativní postup otevírá zcela nové možnosti, jak se vypořádat s aktuálními výzvami a tvářet komplexní geometrie.
  • Společnost STÜKEN již pomocí technologie hlubokého tažení vyrobila dlouhé, úzké díly z titanu.
  • Menší tloušťky stěn umožňují realizaci lehkých konstrukcí a značné úspory nákladů.

Výhody s sebou nepřináší jen pokroková technologie hlubokého tažení pro vícestupňové tváření titanu. Společnost STÜKEN kromě toho nabízí i rozmanité zušlechťovací procesy, jako je například eloxování titanových dílů, které umožňuje realizaci celé řady barev. Společnost STÜKEN disponuje i dvěma čistými prostory třídy 7 v souladu s normou DIN EN ISO 14644 a pokyny pro správnou výrobní praxi třídy C. Je tak zajištěno, že se na dílech nebudou nacházet žádné nežádoucí zbytky, a je garantována biokompatibilita.

Díky optimalizovanému postupu tváření otevírá společnost STÜKEN dosud nevídané možnosti zejména v lékařské technice. Pomocí této technologie jsou tak vyráběna například obzvláště kompatibilní a vysoce kvalitní pouzdra pro kardiostimulátory.

Pro oblast medicínské techniky nabízí společnost STÜKEN vysoce efektivní řešení i s jinými materiály. Tato řešení jsou používána například při vývoji aplikací a primárních obalů léků a zahrnují i inzulinové pumpy a kartuše pro tekuté a plynné účinné látky. Společnost STÜKEN v současné době připravuje certifikaci dle normy DIN EN ISO 13485.


Kontakt pro tisk

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Sandra Göhner-Baake, Leiterin Marketing
Telefon: +49 5751 702 0
marketing@stueken.de