Snížení uhlíkové stopy


Společnost STÜKEN se odpovědně zabývá organizačními a technickými opatřeními, aby zabránila zbytečné spotřebě energie při výrobě a provozu budov. Naším cílem je trvalá snaha o neustálé zvyšování energetické účinnosti.

Analyzujeme a hodnotíme ekonomickou efektivitu, produktivitu a pracovní podmínky, abychom je mohli zlepšit. Alternativní nebo obnovitelné zdroje energie jsou prověřovány z hlediska technicky možného použití a jsou používány všude, kde je to ekonomicky přijatelné.

Přijímáme odpovědnost chránit životní prostředí. Zamezujeme plýtvání zdroji, a tím prodlužujeme disponibilitu fosilních zdrojů energie. Abychom neustálého zlepšování dosahovali i nadále, používáme systém managementu hospodaření s energií dle normy

ISO 50001.

Náš systém managementu hospodaření s energií je pravidelně kontrolován a certifikován nezávislou a uznávanou organizací.

Zdroje a informace potřebné k zavedení a udržení systému managementu hospodaření s energií jsou poskytovány v adekvátní míře.

Zavazujeme se k dodržování platných právních předpisů a k plnění námi stanovených požadavků týkajících se nejen využívání, ale i spotřeby energie a energetické účinnosti. Ohledně nákupu služeb, výrobků či zařízení platí naše kritéria energetické účinnosti, o kterých naše dodavatele důsledně informujeme.

Zásady energetické politiky jsou všem zaměstnancům společnosti volně přístupné. Zaměstnancům jsou předávány všechny relevantní informace a jsou aktivně zapojováni do systému managementu hospodaření s energií.

Energetická účinnost není jen trend, je to naše přesvědčení.

Vedení společnosti

 • Závazky k energetické účinnosti ve výrobním závodu Rinteln
  • Energetická účinnost je naším cílem.
  • Šetříme tím, že používáme alternativní a obnovitelné zdroje energie.
  • Důsledně dodržujeme zákonné povinnosti.
  • Provádíme analýzy spotřeby a vyvozujeme z nich potřebné cíle a opatření.
  • Navrhujeme naše budovy, zařízení a procesy tak, aby byly energeticky a ekonomicky úsporné.
  • Zapojujeme naše dodavatele a zaměstnance do našeho managementu hospodaření s energií.
  • Usilujeme o trvalé snížení nákladů na energii.
  • Chápeme management hospodaření s energií jako proces neustálého zlepšování.
  • Zacházíme se zdroji co možná nejšetrněji.
  • Disponujeme rozsáhlým systémem managementu hospodaření s energií.


  Vedení společnosti

Jsme tady pro Vás – obraťte se na nás.

Máte dotazy k našemu systému environmentálního managementu? STÜKEN MEANS MORE partnerství – jsme tu kdykoliv pro Vás: info@stueken.cz