Vývoj efektivních a ekologických výrobků se společností STÜKEN

Jeden dlouholetý zákazník usiloval o výrazné zmenšení kompresoru pro další generaci chladniček, aby tak v chladničce vytvořil větší úložný prostor. Na základě vývoje nové řady kompresoru měly být kromě toho sníženy i výrobní náklady a spotřeba energie. V úzké spolupráci se zákazníkem se nakonec podařilo vývoj rozhodujících komponent a celého agregátu realizovat až po úspěšnou sériovou výrobu.

Výzva

Ambiciózní cíl: vývoj inovativního kompresoru s výrazně optimalizovanými jednotlivými komponenty. Nový výrobek měl splňovat tyto požadavky:

  1. vhodnost pro velkosériovou výrobu
  2. efektivní výroba všech komponent
  3. optimalizovaná spotřeba energie
  4. tichý nepřetržitý provoz garantovaný po dobu více než 15 let  
  5. zmenšení instalačního prostoru o 50 %  
  6. různé komponenty jako hlubokotažené díly od jednoho dodavatele s nákladově efektivní logistikou a zpracováním objednávek

Ihned po první projektové schůzce bylo jasno: tento zvláštní úkol vyžaduje nové přístupy a řešení. Byla to výzva, kterou společnost STÜKEN zvládla díky své velké inovační síle a úzké spolupráci se zákazníkem.

Řešení

Odborníci ze společnosti STÜKEN z oddělení technického prodeje, aplikační techniky, konstrukce, řízení kvality, výroby nástrojů a nákupu se za účelem podrobné analýzy sešli u jednoho stolu. Z analýzy vyplynulo, že šest stávajících komponentů může být nahrazeno nákladově efektivními, menšími a přesnými díly. Za nepřetržité výměny informací se zákazníkem byly definovány důležité rámcové podmínky a milníky a vyvinuty specifikace pro jednotlivé díly. Byly tak vytvořeny nástroje, měřidla a dokumenty potřebné k výrobě - základ pro vysoce přesné komponenty.

Hausgeraete_Collage_freigestellt_kleiner.png

STÜKEN MEANS MORE

Pro tento projekt byla společnost STÜKEN ideálním partnerem: 

  1. Disponujeme velkou inovační silou a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti plánování projektů zaměřenými speciálně na řízení komplexních projektů. 
  2. Společnost STÜKEN má k dispozici dostatečné kapacity, a to včetně vlastní výroby nástrojů, aby mohla jednotlivé komponenty vyrábět ve vysokých počtech kusů a ve velmi vysoké kvalitě. 
  3. Kapacitu lisů pro paralelní zpracování většího množství nových projektů lze naplánovat ve velmi krátké době. 

Vaše výhoda

U tohoto projektu jsme opět dokázali, že společnost STÜKEN je díky rozsáhlým odborným zkušenostem ideálním partnerem pro projekty s vysokými požadavky na koncepční vývoj. Garantujeme spolehlivou realizaci projektu a za využití nejnovějších technologických poznatků úspěšně vyřešíme jakýkoli komplexní úkol. Cíle zákazníka bylo dosaženo: náklady, spotřeba energie i rozměry byly díky úzké spolupráci se zákazníkem a inovativním řešením od společnosti STÜKEN sníženy.

Vývoj a realizace inovativních projektů v oblasti hlubokého tažení se společností STÜKEN 

Všech cílů bylo dosaženo a společně vyvinuté a námi vyrobené komponenty jsou používány v mnoha agregátech domácích spotřebičů po celém světě. Dosažené úspory energie, materiálu a nákladů jsou našemu zákazníkovi ku prospěchu a trvale posilují jeho pozici na trhu.