Ochrana životního prostředí


Naše technologie hlubokého tažení se vyznačuje tím, že v porovnání s jinými procesy používá podstatně méně surovin. 
Také tímto způsobem přispívá společnost STÜKEN k ochraně životního prostředí.

Již dlouhou dobu patří k nejdůležitějším zásadám filozofie společnosti STÜKEN mimo jné i odpovědné a hospodárné zacházení se všemi zdroji. V souladu s touto zásadou považujeme aktivní ochranu životního prostředí a bezpečnost práce za důležitou oblast, kterou je třeba neustále zlepšovat. 
K tomuto účelu používáme systém environmentálního managementu dle normy

ISO 14001

Ochrana životního prostředí se týká každého jednotlivého zaměstnance. Proto naše zaměstnance informujeme a školíme a i v této oblasti podporujeme proces neustálého zlepšování.

Zákonné a úřední povinnosti, dodatečné požadavky našich zákazníků a ostatních zainteresovaných stran týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce jsou důsledně dodržovány.

Zavazujeme se, že budeme s přírodními zdroji zacházet šetrně, zejména se surovinami, vodou a energií. Výrobky, procesy a postupy jsou posuzovány a hodnoceny z hlediska rizik pro životní prostředí a bezpečnost práce. 

Zavazujeme se, že budeme s přírodními zdroji zacházet šetrně, zejména se surovinami, vodou a energií. Výrobky, procesy a postupy jsou posuzovány a hodnoceny z hlediska rizik pro životní prostředí a bezpečnost práce. 

Snažíme se nahrazovat nebezpečné látky a snižovat množství odpadu a odpadní vody. Nerecyklovatelné odpady jsou ekologicky likvidovány.
Vypracovali jsme nouzové plány a preventivní opatření k odvrácení nebezpečí.

Společně se všemi zákazníky a dodavateli prosazujeme ekologická opatření, která se promítají do návrhů procesů a výrobků, jejich realizace, recyklace, likvidace, balení a přepravy.

Poskytovatele služeb a řemeslníky, kteří působí v našich závodech, informujeme o naší environmentální politice a zapojujeme je do našeho environmentálního managementu.

Vedení společnosti

 • Závazky k ochraně životního prostředí
  • Sázíme na naši technologii hlubokého tažení, a šetříme tak zdroje.
  • Zacházíme se všemi zdroji odpovědně a šetrně.
  • Chápeme bezpečnost práce a ochranu životního prostředí jako proces neustálého zlepšování.
  • Důsledně dodržujeme zákonné povinnosti a požadavky zákazníků.
  • Naše výrobky a procesy preventivně hodnotíme z hlediska rizik pro životní prostředí / bezpečnost práce.
  • Provádíme analýzy rizik a vyvozujeme z nich potřebné cíle a opatření.
  • Disponujeme nouzovými plány a preventivními opatřeními k odvrácení nebezpečí.
  • Snažíme se nahrazovat nebezpečné látky a recyklovat odpady.
  • Navrhujeme naše výrobky a procesy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí.
  • Zapojujeme naše dodavatele a partnery do našeho environmentálního managementu.
    

  Vedení společnosti

Jsme tady pro Vás – obraťte se na nás.

Máte dotazy k našemu systému environmentálního managementu? STÜKEN MEANS MORE partnerství – jsme tu kdykoliv pro Vás: info@stueken.cz