Myslet a jednat udržitelně

Jako přední světový světový výrobce, který nabízí řešení ve formě přesných kovových dílů, posouváme měřítka s ohledem na kvalitu a možnosti použití. Naše klíčové kompetence v oblasti hlubokého tažení, lisování a ohýbání se vyznačují optimálním využíváním zdrojů a minimální spotřebou materiálu. Ale to nám nestačí: další oblastí, ve které jsme již dlouhou dobu aktivní a chceme být i nadále vzorem, je ochrana životního prostředí. Tento závazek je prioritou při všech našich rozhodnutích. 

K ochraně životního prostředí používáme náš systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a systém managementu hospodaření s energií dle normy ISO 50001. Chceme více než jen důsledné dodržování zákonných povinností a platných norem - environmentální management a management hospodaření s energií jsou hluboce zakotveny v celé naší společnosti:

Všichni zaměstnanci jednají s tímto povědomím a aktivně se podílejí na procesech neustálého zlepšování. Mimo jiné o naší environmentální politice informujeme všechny partnery, kteří s námi spolupracují, a zapojujeme je do našeho environmentálního managementu. Společně se všemi zákazníky a dodavateli prosazujeme ekologická opatření, která se promítají do návrhů výrobků, jejich realizace, likvidace, balení a přepravy.

Suroviny, voda a energie – s přírodními zdroji zacházíme šetrně. Výrobky, procesy a postupy – průběžně je sledujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme. Nebezpečné látky nahrazujeme všude, kde je to jen možné, snižujeme množství odpadu i odpadní vody a optimalizujeme recyklaci. 

Jsme tady pro Vás – obraťte se na nás.

Máte dotazy k našemu systému environmentálního managementu nebo managementu hospodaření s energií? STÜKEN MEANS MORE partnerství – jsme tu kdykoliv pro Vás: info@stueken.cz