Optimalizace výrobků a kapacit se společností STÜKEN

Mnoho firem vyrábí pro své finální výrobky jednotlivé díly ve vlastní režii. Stejně tak i jeden dodavatel specializovaný na průmyslovou osvětlovací techniku. Tím, že tato firma pověřila kompletní výrobou svých ohýbaných dílů společnost STÜKEN, si uvolnila vlastní kapacity a zároveň profitovala z výrazné úspory nákladů. 

Výzva

U zákazníka mělo být inovováno stropní svítidlo s dvoudílným korpusem pro průmyslové použití v nejrůznějších prostředích. Výzva pro společnost STÜKEN spočívala v převzetí stávajícího dílu z vlastní výroby zákazníka a cílené optimalizaci tohoto výrobku a procesu. 

Jak by se daly rozebíratelné a zároveň korozivzdorné spojovací prvky mezi horním a spodním dílem vyrábět výrazně efektivněji? 

Řešení

Po rozsáhlé technické analýze výrobku byla jako optimální materiál zvolena ušlechtilá ocel. S tímto materiálem byly splněny i požadavky na vzhled dílu. Kontrola všech finálních výrobků, u kterých byl nový díl použit, nakonec vedla k úspěšnému získání certifikátu pro nejrůznější oblasti použití. A protože jsme o lepší kvalitě výrobku stoprocentně přesvědčeni, jsou dnes LED svítidla zákazníka velkoplošně používána i ve výrobním závodě společnosti STÜKEN v České republice.

Industrielle_Anwendungen_Collage_freigestellt_kleiner.png

STÜKEN MEANS MORE

Práce na projektu byla zahájena na základě dlouholetých zkušeností našeho zákazníka v oblasti osvětlovací techniky. My jsme přispěli našimi odbornými znalostmi v oblasti výroby pohledových dílů, konstrukce a výroby lisovacích nástrojů. Důležitou roli hrály i naše rozmanité možnosti čištění vysoce kvalitních povrchů. Již čtyři měsíce po zahájení projektu byl díl vyráběn sériově a během velmi krátké doby jsme navýšili objem vyráběného množství na trojnásobek. 

Vaše výhoda

Výrobní závod společnosti STÜKEN v České republice splnil i u tohoto náročného projektu veškerá očekávání a požadavky. Vznikl tak přesný, tvarově náročný lisovaný díl s jasně definovanými mechanickými vlastnostmi a požadovaným povrchem, který společnost STÜKEN od roku 2010 vyrábí ve vysokých počtech kusů a s garantovanou disponibilitou. Díky nepřetržité inovaci jsou dnes sériově vyráběny další varianty výrobku.

Výhody pro našeho zákazníka:

  • vysoká flexibilita při plánování výroby
  • nepřetržitá inovace výrobku a výrobního procesu
  • přechod na osvědčený materiál s garantovanou odolností vůči korozi
  • pokrokový design s vynikajícími mechanickými vlastnostmi 

Flexibilita, orientace na požadavky a inovativní řešení - záruka Vašeho úspěchu  

Díky naší inovační síle, odborným zkušenostem a flexibilitě při realizaci mohl náš zákazník nahradit zavedený výrobní proces našimi inovativními postupy a řešeními. Kapacity uvolněné v důsledku optimalizace mohla firma využít pro svoji hlavní technologii. Pro obě strany tato spolupráce znamenala značný úspěch.