Příklad z praxe: přeměna soustruženého dílu na díl hlubokotažený

Na celosvětovém trhu technického vybavení budov panuje neustálý konkurenční boj. Pouze ten, kdo dbá na kvalitu svých výrobků a služeb, předejde drahým reklamacím a opravám – a bude dlouhodobě úspěšný.

Výzva

Jeden přední výrobce zásobovacích systémů pro oblast technického vybavení budov za námi přišel s náročným úkolem přeměnit spojovací prvky vyráběné běžně jako soustružené díly na hlubokotažené díly. Požadavky: 

  1. Aby mohly být při instalaci použity stávající nástroje, musí geometrie nového výrobku umožňovat použití běžných nástrojových systémů. 
  2. Výrobek má ve čtyřech různých velikostech plnit stejnou funkci včetně montážních sil - bez speciálních úprav.  
  3. Použitý materiál musí splňovat požadavky příslušných předpisů a norem platných pro danou oblast použití, musí být např. vhodný pro pitnou vodu.

Řešení

Společnost STÜKEN výzvu přijala. Na základě rozsáhlé řady pokusů v oblasti simulace a vlastní výroby prototypů byla vyvinuta geometrie, kterou dosud nebylo možné s běžnými koncepcemi nástrojů jako hlubokotažený díl vyrobit. Důležitou roli přitom hrálo řízení procesu v oblasti výroby. Dalším rozhodujícím faktorem bylo speciální dimenzování vlastností materiálu: specifikace byla vypracována ve spolupráci s naším dodavatelem materiálu tak, aby bylo umožněno náročné tváření.

household-appliances-product-range-stueken.tif

STÜKEN MEANS MORE

Z odborných kompetencí společnosti STÜKEN profitoval i tento náročný zákazník:

  1. Inovativní design nástrojů pro velmi vysoké stupně tváření, kterých doposud pomocí běžných procesů nebylo možné dosáhnout. 
  2. Vypracování potřebných specifikací materiálu - přizpůsobených speciální oblasti použití - ve spolupráci s naším kompetentním dodavatelem materiálu. 

Vaše výhoda

Společně jsme dosáhli výrazné úspory nákladů oproti soustruženým dílům, a to při velmi vysoké produktivitě. Opotřebení nástrojů bylo díky inteligentnímu designu minimalizováno. Jsou tak možné velmi úzké výrobní tolerance při vysoké stabilitě procesu.

Firmy po celém světě optimalizují své výrobky a oblasti použití pomocí technologie hlubokého tažení od společnosti STÜKEN 

Značka zákazníka se díky společně vyvinutému výrobku stala synonymem pro vysoce kvalitní a zároveň velmi flexibilní řešení co se výrobního množství týká.