Změna ve vedení společnosti

Společnost STÜKEN a jednatel Nils Petersohn ukončují spolupráci

Rinteln, 6. prosince 2023 - Společnost STÜKEN a pan Nils Petersohn, jednatel pro oblast marketingu a prodeje, se dohodli na ukončení spolupráce po vzájemné dohodě.

Nils Petersohn byl od 1. srpna 2017 jednatelem pro oblast marketingu a prodeje ve společnosti STÜKEN. Dále byl zodpovědný také za pobočku v České republice. Pan Nils Petersohn sehrál klíčovou roli při transformaci směrem k elektromobilitě a medicínské technice. Společnost je panu Petersohnovi za jeho práci velmi zavázána. Jeho práce a činy se vždy zaměřovaly na blaho společnosti, jejích zákazníků a zaměstnanců. 

Dosavadní povinnosti pana Petersohna budou dočasně převedeny na jednatele Philippa Wohlerta (vedení marketingu a prodeje) a Dr. Uwe Krismanna (vedení pobočky v České republice). 


Kontakt pro tisk

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Sandra Göhner-Baake, vedoucí marketingu
Telefon +49 5751 702 0
marketing@stueken.de