Elektromobilita a digitalizace

ministerský předseda Stephan Weil hostem ve společnosti STÜKEN

Rinteln, 14. dubna 2021 – Jako partner pro inovativní vývoj v oblasti elektromobility a jako specialista na hluboké tažení udává společnost STÜKEN se svým výrobním systémem 4.0 nadčasové trendy i v digitalizaci.  O tom se chtěl přesvědčit přímo na místě dolnosaský ministerský předseda Stephan Weil. Při prohlídce výrobních prostor v hlavním sídle celosvětově působící společnosti se dozvěděl, na jakých inovativních produktech společnost STÜKEN v současné době pracuje, a jaké výzvy je třeba společně překonat.

Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) podporuje devět regionů v Německu, aby se staly lídry ve výrobě a využívání ekologicky prospěšného zdroje energie - vodíku. Okres Schaumburg byl jako jediný z regionu Dolního Saska začleněn do tohoto programu podpory. Po více než roce představil zemský rada Jörg Farr za přítomnosti ministerského předsedy výsledky projektu „HyStarter“.  Byl také odprezentován první lokální projekt. 

Ze Stadthagenu do Rintelnu, od teorie k praxi. V mateřském závodu skupiny STÜKEN přivítali delegaci jednatelé Dr. Hubert Schmidt a Dr. Uwe Krismann spolu s předsedou podnikové rady Peterem Mrasekem. „Společnost STÜKEN zaměstnává celosvětově 1250 pracovníků v pěti pobočkách v Evropě, Asii a Americe. Většina našich výrobků je zabudována v automobilech. Jako partner v procesu vývoje se podílíme na nových technologiích již v rané fázi, “ vysvětluje Dr. Hubert Schmidt. „Již před více než deseti lety jsme společně se zákazníky vyvíjeli první komponenty v oblasti elektromobility. V současné době jsme se stali právě pro tyto zákazníky strategickým dodavatelem.“  A poptávka neustále stoupá, například po hlubokotažených dílech z různých slitin mědi s funkční povrchovou úpravou.  Klíčovými faktory pro elektromobilitu jsou v současné době stínění pro zlepšení funkční bezpečnosti a zvýšení účinnosti. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) musí být zahrnuta do vývoje a návrhu výrobku již v počáteční fázi. „ Nabízíme řešení, v rámci kterých jsou požadavky zákazníků vždy na prvním místě. V případě potřeby zrealizujeme také montáž sestav výrobků.“

Na konci prohlídky firmy seznamuje Dr. Uwe Krismann  přítomné se stavem transformace: „Na zavedení našeho STÜKEN-výrobního programu 4.0. pracujeme na plné obrátky. Jedná se nám o vytvoření vysoce moderní výroby s tou nejlepší ergonomií, štíhlou intralogistikou, vysokou produktivitou a kvalitou bez závad. Vznikne tak tzv. Smart Factory s vysokou úrovní automatizace a digitalizace.“ Těmito a dalšími opatřeními následuje společnost STÜKEN  svůj velký cíl: „Chceme pobočku v Rintelnu dostat do kondice a zajistit jí tak úspěšnou budoucnost, dále chceme zajistit pracovní místa – a to udržitelným způsobem – a pokud možno také vytvořit nová.“ Svou roli v tomto hrají i hospodářsko-politické podmínky v Německu i v daném regionu. V rozhovoru s ministerským předsedou zmínil Dr. Hubert Schmidt také výzvy, které lze překonat pouze společně. „Průmyslové firmy v Německu čelí stále větším zátěžím, ať už jde o enormní nárůst nákladů na elektřinu nebo nové odvody z CO2.  Neustále se zvyšují i byrokratické požadavky. Plánovaný zákon o dodavatelských řetězcích má vysoký potenciál právě pro byrokratickou zátěž. Pokud chceme pobočku v Německu zachovat, nesmíme středně velké podniky, jako je STÜKEN, přetěžovat. Politici musí výhybky nastavovat velmi pečlivě.“
 

Kontakt pro tisk

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Sandra Göhner-Baake, vedoucí marketingu
Telefon +49 5751 702 0
marketing@stueken.de

Zleva doprava: Dr. Uwe Krismann, Dr. Hubert Schmidt, ministerský předseda Stephan Weil, Marja-Liisa Völlers a Karsten Becker