Titan v hlubokém tažení od STÜKEN

Proč Vám inovativní proces nabízí nové perspektivy a můžete při něm dokonce ušetřit náklady.

Rinteln, 13. prosince 2022 - Společnost STÜKEN otevírá díky inovativnímu procesu hlubokého tažení titanu nové možnosti. Vysoce přesné titanové komponenty se složitou geometrií lze nyní vyrábět pomocí efektivní, rychlé a zdroje šetřící technologie hlubokého tažení. Zákazník profituje z pozoruhodných úspor nákladů.

Jen stěží si lze představit medicínskou techniku bez titanu jako materiálu. Titan má vysoký stupeň biokompatibility a je odolný proti korozi při styku s organickými kyselinami a roztoky chloridů. Tento materiál je však důležitý i v jiných průmyslových odvětvích, například v případech, kdy je vyžadována nízká hmotnost a teplotní odolnost. "Přesné díly z titanu bylo dříve možné vyrábět pomocí hlubokého tažení pouze v omezené míře," vysvětluje Nils Petersohn, jednatel společnosti STÜKEN. "Tváření materiálu v několika krocích bylo neekonomické z důvodu extrémního namáhání nástrojů." Společnost STÜKEN vyvinula optimalizovaný proces, kterým lze titan hluboce táhnout ve velkém počtu stanic. "To přináší velkou cenovou výhodu například u pouzder kardiostimulátorů a také je zajímavé použití hlubokotažných titanových dílů pro pouzdra zubních implantátů a podobné využití."

Technologické portfolio této globálně působící společnosti však zdaleka přesahuje rámec čistě hlubokotažených dílů. Doplňují ho zušlechťovací procesy, které jsou přesně přizpůsobeny výrobku zákazníka. Společnost STÜKEN tak nabízí vysoce kvalitní výrobky Ready-to-use, které zákazníkům zajišťují rozhodující konkurenční výhody. "Pro naše zákazníky z oblasti zdravotnické techniky mají naše čisté prostory třídy 7 rozhodující význam. V kombinaci s ověřenými čisticími procesy můžeme zajistit, že na dílech nezůstanou žádná nežádoucí rezidua a že bude zaručena biokompatibilita," říká Petersohn. "Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že náš zákazník bude se svým produktem úspěšný."


Kontakt pro tisk

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Sandra Göhner-Baake, vedoucí marketingu
Telefon +49 5751 702 0
marketing@stueken.de