Vytvrzení povrchových vrstev dílů z ušlechtilé oceli

Společnost STÜKEN nabízí nový postup k vytvrzení povrchových vrstev dílů z ušlechtilé oceli

Rinteln, 21. března 2016 – Společnost STÜKEN, přední světový výrobce lisovaných a hlubokotažených dílů, nyní nabízí postup SWEP15® k vytvrzení povrchových vrstev ušlechtilé oceli. Pomocí tohoto postupu lze dosáhnout tvrdosti povrchu více než 1 400 HV 0,1, o desetinásobek se prodlouží životnost dílů a je možné cenově výhodné vytvrzení sypaných dílů.

Technický ředitel společnosti Dr.-Ing. Uwe Krismann prezentuje metodu SWEP15® jako výsledek pečlivého výzkumu a vývoje. „Výsledkem je výrobek, který splňuje všechny myslitelné požadavky. Pevnost a nemagnetický stav zůstanou navzdory tvrdému povrchu zachovány, tloušťka vrstvy je variabilní mezi 5 a 30 µm, kluznost je vysoká.“ Při důkladných praktických zkouškách se mimo jiné ukázalo, že difuzní vrstva je vysoce odolná proti odprýskávání. Pro ekonomicky smýšlející zákazníky – a takových je mnoho – je zajímavé i to, že pomocí postupu SWEP15® lze hlubokotažené díly vytvrdit také jako díly sypané.

Dr.-Ing. Hubert Schmidt, obchodní ředitel společnosti STÜKEN, popisuje další výhodu: „Protože nabízíme vše na jednom místě, máme nad kvalitou absolutní kontrolu. Pro naše zákazníky to znamená především jistotu. Mimo jiné z toho plynou i organizační a logistické výhody, které se rychle projeví i finančně.“

Postup SWEP15® byl vyzkoušen formou porovnávacích testů u zákazníků a je již úspěšně používán. Tento postup tak v současné době zabraňuje například opotřebení těsnicího sedla ventilu ABS.

Výhledově bude možné vyrábět pomocí postupu SWEP15® - díky vyšší únavové pevnosti při střídavém namáhání - lehké díly s tloušťkou stěny menší až o 80 %. Je s tím spojen i velký potenciál úspor co se materiálu a hmotnosti týče.


Kontakt pro tisk

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Sandra Göhner, Leiterin Marketing
Telefon: +49 5751 702 0
marketing@stueken.de